Bilimsel Program.

15.00 – 15.30

Açılış Seremonisi
15.30 – 16.40 OTURUM – 1
MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ – Prof. Dr. Ümit ERTAŞ
15.30 – 16.00 Maksillofasial Cerrahide Orofasiyal Rekonstrüktif Yaklaşımlar – Prof. Dr. Behçet Erol
16.00 – 16.30 Pediatrik TME Travmaları ve Komplikasyonlarında Tedavi Yönetimi: Büyüme/ Gelişim Üzerine Etkileri ve Değişen Paradigmalar Prof. Dr. Orhan Güven
16.30 – 16.40 Tartışma ve Plaket Sunumu

09.00 – 11.00

Canlı Cerrahi

11.00 – 11.20

Kahve Arası
11.20 – 12.30 OTURUM – 2
MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ertunç DAYI – Dr. Öğr Üyesi Zeynep BAYRAMOĞLU
11.20– 11.50 Dudak-Damak Yarıklarında Cerrahi Sonuçları – Prof. Dr. Ümit ERTAŞ
11.50 – 12.20 Ortognatik Cerrahide Dijital Hazırlık ve Splint Hazırlama – Doç. Dr. Ali Kiki
12.20 – 12.30 Tartışma ve Plaket Sunumu
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 15.00 OTURUM – 3
MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Behçet EROL – Doç. Dr. Adnan Kılınç
13.30- 14.00 İskeletsel Deformiteli Hastalarda Mandibulaya Yönelik Ortognatik Cerrahi Girişimler – Prof. Dr. Hakan Alpay Karasu
14.00 – 14.30 Orta Yüz Deformitelerine Yaklaşım – Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç
14.30 – 14.40 Tartışma ve Plaket Sunumu
14.40 – 15.00 Kahve arası
15.00 – 16.20 OTURUM – 4
MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan GÜVEN – Dr. Öğr Üyesi Gelengül GÜRBÜZ URVASIZOĞLU
15.00– 15.30 Çene Patolojileri Sonrası İmplant Uygulamaları-Prof. Dr. Sırmahan Çakarer
15.30 – 16.00 Ortognatik Cerrahide Cerrahi Anatomi – Dr. Öğr Üyesi Ertan Yalçın
16.00 – 16.20 Tartışma, Plaket Sunumu ve Kapanış
19.00 – 20.00 ………